Linux

Linux History Komutu

March 23, 2019

author:

Linux History Komutu

Linux’ta çalıştırılan tüm komutlar bir dosyada arşivleniyor ve ihtiyaç duyduğunuzda “history” komutu ile bu komutları görebiliyorsunuz.

History arşivi, değiştirebileceğiniz bir dosyada da saklanır. Bash kabuk kullanıcıları, home dizininde (cd ~) .bash_history dosyasında geçmişlerini bulabilirler. (Tüm komutlar Centos 7’de çalıştırılmıştır)

Arşivin tutulacağı dosya $HISTFILE değişkeninde tutulur. İstenirse .bash_profile’dan bu değişken düzenlenerek farklı bir klasöre yazdırılabilir.

export HISTFILE=~/.custom_file

Kaç satır arşiv kaydı tutulacağı, $HISTSIZE ve $HISTFILESIZE değişkenlerinde saklanır ve varsayılan değerler 1000 dir.

Komutların çalıştırıldığı tarih ve saatin yazdırılması için .bash_profile’a eklenmesi gereken variable aşağıdadır.

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T - "

Tüm arşivi ekrana gösterilmesi için;

history

Çalıştırılan her komutun satır sayısı 1’den başlayarak devam eder. Eğer 3. sıradaki komutu tekrar çalıştırılmak için başına !(ünlem) ile komutun sıra no’su yazılır. Hem ekrana komutu yazdırır hem de çalıştırır. (Çalıştırmadan önce dikkat edin)
!3

History komutuyla pipe (|) kullanılabilir. Mesela history’de içinde vi geçenler çalıştırılmış komutları listelemek için:

 history | grep vi

Son çalıştırılan 3 komut:

history | tail -n 3
history 3

İlk çalıştırılan 7 komut:

history | head -n 7

Ctrl-R ile arama yapılabilir. Arama ekranı şu şekilde olacaktır.
(reverse-i-search)`’:

Aramaya devam etmek için Ctrl-R ye basmaya devam edin. Bulduğunuzda Enter’a basın.

Komut çalıştırırken şifremizi yazdığımızda sonradan o satırı silmek isteyebiliriz.

history -d <satır numarası> (verilen satır numarasını siler)
history -c  (tamamını siler)

History komutu görüldüğü gibi oldukça güçlü. Bash’i kullanarak bir dizi özelleştirmek de mümkün.

Dosya Görüntüleme Komutları: CAT

Dosya Görüntüleme Komutları: CAT

cat, more, less, head, tail bunların hepsi linux’da bir dosyayı görüntülemek için kullanılan komutlar. Fakat her birinin kullanım amacı ve şekli farklı. Gelin önce tek tek bu komutları…

Linux History Komutu

Linux History Komutu

Linux’ta çalıştırılan tüm komutlar bir dosyada arşivleniyor ve ihtiyaç duyduğunuzda “history” komutu ile bu komutları görebiliyorsunuz. History arşivi, değiştirebileceğiniz bi…

JAVA’da Heap Dump Almak

JAVA’da Heap Dump Almak

Heap dump, JVM’de hafızada bulunan tüm nesnelerin belirli bir andaki görüntüsü(snapshot)’dür. Java uygulamalarında memory-leak problemlerini gidermek ve bellek (RAM) kullanımını optimize…

Centos Sunucuya PostgreSQL Kurulumu

Centos Sunucuya PostgreSQL Kurulumu

Paket Kurulumları yum update yum install mlocate yum install epel-release yum provides ncdu yum install ncdu yum install pg_activity Virtul IP Atanması ifconfig cd /etc/sysconfig/network-s…

VirtualBox’da Sanal Sunucuya Nasıl Bağlanılır

VirtualBox’da Sanal Sunucuya Nasıl Bağlanılır

VirtualBox, Vmware gibi programlar bilgisayarımıza farklı işletim sistemlerini kullanmamıza olanak sağlayan ‘sanallaştırma (virtualization) uygulamasıdır. Yeni işletim sistemi …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *