Ebe Çamlığı

DENEMETarih

Written by:

EBE ÇAMLIĞI

İhtişamlı çamlarıyla Domaniç ovasına hâkim olan Ebe Çamlığı kuruluş devrinde önemli merkezlerindendi Kayı Aşiretinin. Ebe anaların sahra hastanesi vardı o çamlıkta. Haymana’da obanın ebelerindendi. Burada doğum yapacak kadınlara titizlikle bakılırdı. Ne kadar çocuk o kadar güç demekti Kayı aşireti için. Domaniç yaylalarından güç alıp aşiretten cihangirane bir devlet olacaklardı bu çamlıkta doğanlar. Hatta kurucu Osmancık’ta burada doğar.

Karakeçililerde bir adet vardır. Doğduğun yere gittiğinde sevinçten yerlerde yuvarlanır taklalar atılır. Ebe Çamlığında doğanlarda her sene yayladan indiklerinde doğdukları yer olan Ebe Çamlığında böyle yaparlarmış. Zamanla bu adet yerini güreşe bırakmış gelenler güreş tutmaya başlamışlar.

Aşiretten vefat edenler çamlığın yanındaki mezarlığa defnedilirlermiş. Dedelerini, ninelerini yakınlarını kaybedenler burayı ziyaret ederlermiş.

Her yaz başlangıcında yaylaya geliş şenliği dönüşmüş güreşler tutulmuş cirit atılmış yenilmiş içilmiş eğlenilmiş. Bir gelenek halini almış bu şenlikler.

Domaniç yağlı pehlivan güreşlerinin ilk başlama tarihi Orhan Gazi dönemi 1360olarak kabul edilir. Hicri 1284 yılında Abdülhamit’le tekrar canlılık görmüştür. 27 Mayıs 1960 tarihine kadar Çarşambada yapılan güreşler bu tarihten sonra Ebe Çamlığında yapılmaya başlanılmıştır

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *